Bestyrelsesinformation fra FGU-institutionen
Link: Materiale Undervisningsministeriet
15. november 2018 - Referat bestyrelsesmødet - Bilag pkt. 6 - Bilag pkt. 9
11. oktober 2018 - Referat fra bestyrelsesmødet - Bilag pkt. 4 - Bestyrelsens sammensætning -
 
Nyhedsbreve fra bestyrelsen: November 2018 -